Systém jakosti – ČSN EN ISO 9001:2001

 

Firma vlastní od roku 1999 Certifikát systému jakosti ČSN EN ISO pro projekční a inženýrskou činnost vystavený firmou STAVCERT Praha, spol. s r.o.

Společnost získala v roce 2015 čestné uznání PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Společnost získala v roce 2017 čestné uznání PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Jednatel společnosti ZESA s.r.o., Radek Lukeš  je držitelem certifikátu odbornosti ČKAIT .

ZESA s.r.o. L. B. Schneidera 414/2
České Budějovice, 370 01
lukes@zesa.cz +420 386 322 910