Máme za sebou stovky úspěšných projektů.
Zajímavé projekty za posledních 5 let.

Objednatel: ­­Ředitelství silnic a dálnic ČR

2010—2014

D3 0307A Tábor - Soběslav, studie navádějícího SDZ na dálnici D3

I/20 Selibov, Protivín, Hněvkov, protihluková opatření sil. I. třídy

I/22 Cehnice – řešení nebezpečného úseku silnice

I/22 Strakonice, protihluková opatření

I/24 ŽP Lomnice n. Luž. - rybník Káňov

I/20 Vodňany – připojovací pruh na MUK I/20 x I/22

I/3 Kaplice - Skoronice

I/24 Vlkov – Lomnice nad Lužnicí

I/20 Tchořovice, protihluková opatření sil. I.tř.

I/24 Třeboň, okružní křižovatka

I/39 Dolní Třebonín, úprava horizontu

I/3 Bukovec - Netřebice – protihluková opatření  silnic I.třídy

I/3 Kaplice nádraží - Dolní Dvořiště – protihluková opatření  silnic I.třídy

I/20 Vodňany přeložka

I/22 Strakonice

I/23 oprava propustu ev.č. 23-038 – Z-DOS/DPS

I/20 Lnáře – protihluková opatření silnic I.třídy

I/29 Opařany, Oltyně - protihluková opatření silnic I.třídy

I/34 Stará Hlína - Mláka

I/20 hranice okr.PT - Nová hospoda

I/19 Orlík n./Vlt.

Dálnice D3 0309/III část A – inženýrská činnost, majetkoprávní zajištění

I/22 Strakonice, tř.5.května, Podsrp – protihluková opatření u sil.I.třídy

I/23 Kardašova Řečice

stupeň PD

PDPS

DOS/PDPS

BI + ST

DÚR+DSP+PDPS

DOS/PDPS

DSP+PDPS

DOS/PDPS

DOS/PDPS

DOS/PDPS

DSP+PDPS

DSP+PDPS

RDS

RDS

DSP/DPS

PDPS

DOS/PDPS

RDS

RDS

DOS/PDPS

DOS/PDPS

DOS/PDPS

ZDS

IZ

Objednatelé: města a obce

2010—2015

Velešín, podchod pro pěší a cyklisty pod sil. I/3

Rychnov u N.Hradů, úpravy komunikací a zpevněných ploch

Stezka u sil. II/146, Hluboká nad Vltavou – „GOLF“

Velešín, podchod pro pěší a cyklisty pod sil. I/3

Český Krumlov, ul. 5.května

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, IO 13.3.1Rozšíření stávající komunikace

Ruská ul., Hluboká nad Vltavou

Autobusová zastávka Domoradice, Č.Krumlov

Zklidnění dopravy v ul. Pod Sv. Duchem, Č.Krumlov

Propojení Rudolfovská – Vrbenská, Č.Budějovice

Český Krumlov, ul. 5.května

Stezka Zliv

Třeboň, ul. Táboritská a Svobody

Úprava komunikace v zámeckém parku, Hluboká nad Vltavou

Dopravní zklidnění Rožnov, Č.Budějovice

Dopravní zklidnění Rožnov, Č.Budějovice

Autobusová zastávka na sil. III/105 85, Bavorovice

DIO – koordinace DS na územích města Č.B. a sousedních obcí v roce 2014

Hlinský přivaděč – 1.etapa, České Budějovice

Autobusová zastávka na sil. II/146, Hluboká nad Vltavou

Úprava křižovatky Na Sádkách, Č.Budějovice

Stezka Ohrazeníčko - Ledenice

Propojení Hlinská - Hraniční, České Budějovice

Čechova ul. I. a II. etapa, České Budějovice

MK Dívčice – ZTV U nádraží

Přechod pro pěší přes sil. II/105, Hluboká nad Vltavou

Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou  (komunikace)

CS Suchomel, Č.Budějovice

stupeň PD

DÚR

ST

ST

DÚR

ST

DÚR

ST

ST

ST

ST

ST

DSP/PDPS

ST

PDPS

DOS/DPS

DOS/DPS

DÚR+IČ

TP

DÚR

DSP/PDPS

DPS

ST

vše

PDPS+AD

DSP

DSP/PDPS

DSP/DPS

DÚR

DÚR/DSP/ DPS, IČ

Objednatel: Jihočeský kraj

2011—2015

Silnice III/122 31, hráz rybníka Velký Černoháj

Rek. sil. III/1631 a III/1632 v ús. N.Pec – Z.Zvonková, 4.etapa obchvat N.Chalupy

Zřízení vážních míst na území Jihočeského kraje

Studie proveditelnosti krátké přeložky sil. II/156 a III/15522, Komařice“

II/137 Měšice - Čekanice

Rekonstrukce sil. III/1631 a III/1634, 5.etapa – obchvat Bližší Lhoty

Rizikový železniční přejezd na sil. III/1425 Přechovice

Silnice II/135 Soběslav, ulice Tyršova

Křižovatka silnice II/156 a III/00354, Mánesova, Lidická - České Budějovice

Silnice II/154 Třeboň, obchvat II.etapa

Úprava křižovatky sil. II/145 s MK Pěčnov, Chlumany

Český Krumlov - rozšíření silnice II/160

Křižovatka II/146 x Tyrsova Hluboká nad Vltavou

Silnice II/154, mosty ev.č. 154-014 a 154-015

Most ev.č. 154 – 013 Třeboň

stupeň PD

DOS/PDPS

DÚR

DOS/PDPS

ST

ST

DÚR/DSP/PDPS

DÚR/DSP/PDPS

DOS/PDPS

DÚR/DSP/DZS

ST

DÚR/DSP/DZS

DÚR/DSP/DZS

DÚR/DSP/DZS

DSP/ZDS

DSP/ZDS

Objednatel: ostatní

2010—2014

Úprava komunikace v zámeckém parku, Hluboká nad Vltavou

Vltavská cyklistická cesta - VCC, úsek J, K, L, M

Vyhledávací studie jižního obchvatu Dolního Bukovska

Stezka Sconto

Soubor staveb 04 – Sil. II/147 D.Bukovsko - Sedlíkovice

Soubor staveb 04 – Sil. II/147 obchvat D.Bukovsko

Rozvoj JVTP, Č.Budějovice - Etapa II.A – Komunikace a zpevněné plochy

Rozšíření zpevněných ploch, Marius Pedersen, Borovany

Zpevněné manipulační plochy a bioplynová stanice Hronek, Ohrazeníčko

Otavská cyklostezka – Sdružení obcí regionu Písecko

stupeň PD

PDPS

DSPS

VST

DÚR/DSP

DÚR+DSP

ST

DSP

DÚR/DSP

TP

DSP/PDPS

ZESA s.r.o. L. B. Schneidera 414/2
České Budějovice, 370 01
lukes@zesa.cz +420 386 322 910